نقش باشگاه مشتریان در ساخت مشتری طلایی

نقش باشگاه مشتریان در ساخت مشتری طلایی

همه ما به نقش CRM و باشگاه مشتریان در در رشد و پیشرفت کسب و کار واقف هستیم. اما برای آن دسته از دوستانی که شاید اطلاعات کمتری راجع به این موضوع و نقش آن در پیشرفت کسب و کارشان داشته باشند توضیحاتی را عرض می کنم. ابتدا با هم بررسی می کنیم اصلاً CRM چیست.   CRM...