کی تصمیم بگیریم تا کسی به قتل نرسانیم

کی تصمیم بگیریم تا کسی به قتل نرسانیم

در اواسط جنگ جهانی اول و اوج زد و خورد بریتانیا و آلمان، قرار بود یک کشتی مسافرتی تعداد زیادی مسافر را از آمریکا به انگلستان منتقل کند. آلمان ها رسما اعلام کردند وضعیت جنگ قرمزه و در صورت عبور کشتی از منطقه جنگی خون مسافرها گردن خودشان است! کشتی ولی یکی از بزرگترین...